Genius-1

जीनियस 0

जीनियस

Posted by on Jan 12, 2016 in Genius-1, Reviews

खरं तर ‘जीनियस’ हा प्रकल्प अनेक दिवसांपासून नव्हे तर अनेक वर्षांपासून मनात घोळत होता. असे जीनियस की ज्यांनी जग बदलवलं. विज्ञान, तंत्रज्ञान, अर्थशास्त्र, मानसशास्त्र, तत्त्वज्ञान, गणित, समाज/राज्यशास्त्र,...

Read More
“जीनियस” सोबत “दीपावली” 0

“जीनियस” सोबत “दीपावली”

Posted by on Jan 12, 2016 in Genius-1, Reviews

“जीनियस” सोबत “दीपावली” “मी वाणिज्य शाखेची विद्यार्थिनी…अणूचे विघटन कसे होते हे मला अच्युत गोडबोलेंनी समजावून सांगितले व ते समजल्यावर मला खूप आनंद झाला…येईल त्याला मी...

Read More