Posts made in November, 2016

स्वप्नांच्या गावाबाहेर पार…

Posted by on Nov 17, 2016 in My Poems

आज जागेपणीच झोपेनं माझ्यावर अंमल चढवला ‘सुरेखच शब्द अन कविता’ असं तू जवळ येऊन हळुवारपणे कानात कुजबुजलास ऐकताच ते शब्द एक गोल गिरकी घेत तुझ्याच खांद्यावर दोन्ही हात टेकवून मी एक उंच उडी मारली अन् तुझ्या...

Read More

तू येणार असलास की….

Posted by on Nov 17, 2016 in My Poems

तू येणार असलास की…. करतोसच गाजावाजा तुझं येणं मुळी गुपित राहतच नाही तुझ्या येण्यानं क्षणात सारा आसमंत भिजरा भिजरा होऊन जातो मलाही फुटते पालवी अन हिरवे पंख तुझं झिमझिमणं कधी हळुवार तर कधी आवेगानं कोसळणं...

Read More

प्रेम करावं…

Posted by on Nov 17, 2016 in My Poems

सर्जनशीलता, कल्पकता, संवेदनशीलता, उत्साह, चैतन्य, ताजेपणा, अफाट सकारात्मक ऊर्जा भरभरून लाभते म्हणूनच – पहाटे पहाटे झोंबणार्‍या गारव्यावर, वैतागलेल्या चटकवणार्‍या माध्यान्हावर, थकून परतणार्‍या...

Read More

कविताही वेगळीच

Posted by on Nov 17, 2016 in My Poems

या वेळचा पाऊस खूप वेगळा होता, मुसळधार तरीही सुखावणारा, तृप्त करणारा या वेळचा हिरवटलेला आसमंतही वेगळा होता, अनेक रंगांमध्ये न्हालेला, टवटवीत या वेळची माझी कविताही वेगळीच आहे, तुझ्या-माझ्या मैत्रीचं मोल टिपणारी...

Read More

माझ्याच अज्ञात प्रवासांच्या भोवर्‍यात…

Posted by on Nov 17, 2016 in My Poems

माझ्याच अज्ञात प्रवासांच्या भोवर्‍यात… मन मनास उमगत नाही सारखी काहीशी अवस्था शहरं, रस्ते, परिसर, माणसं, वाहनं…. वर वर दिसणारें, ओळखीचे वाटणारे. सगळेच एकसारखे दिसले तरी अपरिचित…. मुळातच शोध...

Read More